Systém SpectraShield® Liner

SpectraShield® Liner
SpectraShield® Liner poskytuje řešení pro obnovu stárnoucí infrastruktury odpadních, vodohospodářských, průmyslových potrubních a záchytných systémů, nádrží, šachet atd., zabránění korozních procesů kovových konstrukcí, zabránění in- a ex-filtrací ploch, nádrží a potrubí.

Hlavní oblasti použití SpectraShield®

Ochranná vrstva výborně drží na různých podkladech jako je beton, ocel a dřevo.

Některé typické příklady použití:

SpectraShield® Liner
 •      - revizní šachty
 •      - sběrné šachty, čerpací stanice
 •      - čistírny odpadních vod
 •      - retenční nádrže
 •      - odvodňovací nádrže, výstelka nádrží
 •      - chladírny
 •      - čistící a sprchové komory
 •      - chladící věže
 •      - petrochemický průmysl, rafinérie
 •      - utěsnění a izolace
 •      - průmyslové výstelky
 •      - PU pěna
 •      - produktovody